Åsa Lindell

Föreläser om: Möteskultur, förändring, arbetsglädje, motivation, bemötande, svåra samtal

Åsas föreläsningsrubriker:
- Möten i en föränderlig värld
- Från mötesinfarkt till medveten möteskultur
- Leda i förändring
- En fot i golvet - en resa genom landet Kris

Språk: Svenska, Engelska, Tyska, Franska

Hemort: Göteborg

Möten i en föränderlig värld

Åsa Lindells föreläsningar bygger alltid på interaktion med publiken som bjuds in att delta och reflektera. Föreläsningarna anpassas efter målgruppen och vad som händer i rummet vilket gör det levande och mer relevant.

Globaliseringen, digitaliseringen, ökade förändringstrycket och värdestyrda organisationer - hur påverkar de vårt sätt att mötas? Åsa föreläser om hur vi kan koppla ihop det globala med det lokala, individen med organisationen och möteskulturen med behov av struktur för att skapa effektiva möten med effekt.

Från mötesinfarkt till medveten möteskultur

Föreläsningen eller workshopen som stimulerar till reflektion och nytt beteende! Utifrån Åsas långa erfarenhet av att bistå organisationer att skapa bättre möten får ni tips, konkreta verktyg och energi att gå hem och göra skillnad i vardagens stora och små möten.

Leda i förändring

Vi lever i ständig förändring. Megatrender som digitalisering och hållbarhet påverkar våra organisationer, vårt arbetssätt och våra företagskulturer. Mitt i förändringsvinden står ledaren med nya krav på både kommunikation och ledarskap. Åsas föreläsning (eller workshop) ger ökad insikt om det egna beteendemönstret, reaktioner i förändring och framgångsrika strategier för ledaren och organisationen.

En fot i golvet – om en resa genom landet Kris

En personlig betraktelse baserad på egna och andras upplevelser. Hur tar vi hand om oss själva och andra i livskrisen, privat eller på arbetsplatsen? I föreläsningen bjuds deltagarna in att reflektera och delta i ett samtal om hur vi kan behålla ett närvarande, tryggt och öppet förhållningssätt även i det svåra.

När Åsa inte föreläser arbetar hon som moderator och facilitator. Som facilitator leder hon grupper genom möten och processer mot uppsatta mål. Med varsam och tydlig hand vägleds deltagarna med hjälp av Åsas erfarenhet och verktygslåda.

Uppdragen är ofta inriktade på möteskultur, förändring, värdegrund och samarbete. Åsa skapar goda möten och synergier mellan människor, oavsett om det är på den stora scenen eller i det lilla mötesrummet.

Åsa har varit kommunikationsdirektör i Schenker, Stena Line och Lindex och var en av Sveriges första miljöchefer. Hösten 2013 gavs hennes första bok En fot i golvet ut.

Kontakta oss så berättar vi mer om Åsa Lindell!

"En fot i golvets föreläsning gav oss nya perspektiv på olika krissituationer och inspirerade till en öppenhet och samtal kring livets svåra frågor. Åsa har ett inbjudande sätt och lyckas göra även det svåra enkelt och lättillgängligt. Vi är väldigt nöjda med Åsas föreläsning."

"Suverän föreläsare - mycket inlevelse, trovärdighet och äkthet. Gick ifrån kursen m känsla av livsglädje och delad erfarenhet."

Är föreläsaren tillgänglig?