Anna Johansson

Föreläser om: Självledarskap, framgång, ledarskap, employer branding, hälsa, millennials, generation z, iGen,

Annas föreläsningsrubriker:
- Hälsa: Bra för affärerna
- Lär er leda framtiden
- Lead the Future: Be unstoppable

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Lead the Future – Be unstoppable

Anna Johansson hjälper företag och chefer att tänka nytt kring framtidens organisationer och ledarskap. Trots sin unga ålder har hon redan hunnit med att vara chef för över 1000 stycken unga vuxna. Anna har unik expertkunskap kring hur en arbetsgivare ska utformas för att unga personer ska attraheras, trivas och stanna kvar länge.

För att hänga med på en ny arena behöver företag bemöta de förändringar som krävs. Anna menar att organisationer behöver vara beredda på att möta nya generationers krav, ta tillvara på möjligheter som uppstår med ny teknik, vara attraktiva för att lyckas med sin kompetensförsörjning och lära sig leda på ett nytt sätt.

Anna kundanpassar sina föreläsningar till aktuell målgrupp och har tre olika föreläsningar som utgångspunkt:

Lead the Future - BE UNSTOPPABLE

En inspirationsföreläsning som framförallt handlar om självledarskap som är en kompetens som blir mer och mer viktig och dessutom tas för givet av många arbetsgivare. Självledarskap handlar både om att verkligen kunna leverera när det gäller samt förmågan att kontinuerligt kunna leverera på en hög nivå under veckorna. Målet är att publiken ska känna mod, kraft och energi att våga leda sig själva, fatta beslut och ta initiativ.

Hälsa - bra för affärerna

När ett företag har god hälsa kommer arbetsprestationen, kvalitén och produktiviteten att höjas. En arbetsplats som upplever arbetsmiljöproblem har ett produktionsbortfall på 38% varje vecka, det blir i snitt 15 timmar för varje medarbetare. Samtidigt visar forskning att avkastningen på en investering är dubbelt så hög.

Föreläsningen besvarar tre frågor:

  • Varför är det så viktigt med hälsa
  • Hur kan vi som organisation bli mer hälsosam
  • Hur kan jag som individ bli mer hälsosam
Lär er leda framtiden

Gör ert företag redo för de förändringar som krävs för att möta omvärlden. Det här är en föreläsnings för er som vill utveckla er organisation och era medarbetare med fokus på vad unga medarbetare värdesätter och behöver på en arbetsplats för att söka sig till er, stanna kvar länge och prestera under tiden. Under föreläsningen får ni exempel på employer branding, hur unga påverkar ert arbetssätt, hur ni kan stärka teamkänslan på enkla sätt där nyckeln är att mötas över generationer, där alla behövs unga, medelålders och seniorer samt vilket ledarskap som fungerar när en ska leda unga.

Kontakta oss så berättar vi mer om Anna Johansson!

"Anna föreläste för vårt företag om hälsa. Anna som föreläsare var passionerande och inspirerande och föreläsningen var både bred och informativ och samtidigt lättsam och interaktiv vilket gjorde det till en intressant och kul föreläsning."

Ulrika Hofman, Mobile Interaction

"Anna var fantastisk att lyssna till! Sprudlande energi och många bra tips kring hur man kan stärka sig själv. Hon uppfyllde våra förväntningar och mer än så, från ansökan till uppföljningen efter vårt event. Hon har varit mån om att sätta sig in i vår vision av eventet och kommit med kreativa idéer till föredraget som passade oss perfekt! Vi kan varmt rekommendera Anna som talare."

Veronica Björklund, Komson

"Föreläsningen var mycket uppskattad och engagerade oss. Vi fortsatte att prata om ämnet efter föreläsningen en bra bit in på middagen.

Våra chefer tyckte att föreläsningen var bra, intressant och våra chefer fick sig en funderare."

Anna Skiöldebrand Berg, HR-ansvarig och vice vd hos Ung Företagsamhet Sverige
Är föreläsaren tillgänglig?