Amanda Lundeteg

Föreläser om: Jämställdhet, mångfald, företagskultur, diskriminering

Amandas föreläsningsrubriker:
- Jämställdhet i näringslivet
- Få koll på er jämställdhet- & mångfaldsplan

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Rätt person på rätt plats

Amanda Lundeteg föreläser om varför jämställdhet är ett mål värt att sträva efter. Hon visar att jämställda grupper är mer lönsamma, kreativa och bättre för både företagskultur och affärer.

Amanda Lundeteg är VD för stiftelsen Allbright som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Amanda har bland annat utnämnts till nummer ett på TCO:s lista över framtidens 99 mäktigaste 2016.
Sverige omtalas ofta som ett av världens mest jämställda länder. Men tar vi en titt på svenska börsbolag får den svenska självbilden en rejäl törn. Svenska börsbolag är oerhört likriktade.

I Amandas föreläsningar får vi veta vilka konsekvenser likriktningen i svenskt näringsliv kan få. Hon delar med sig av fakta och lyfter fram forskning som tydliggör vinsterna för bolag som vill arbeta målmedvetet med jämställdhet. Hon inspirerar företagsledare och anställda till att själva vara en del av förändringen och skapa mer inkluderande arbetsplatser.

Amanda föreläser även om vikten av att ta vara på den bästa kompetensen och agera meritokratiskt. Hon delar med sig av kunskap om hur fördomar, stereotyper och strukturer bidrar till likriktningen på ledande positioner.

Vad är det i företagskulturen som gör att vissa grupper känner sig inkluderade och andra exkluderade? På vilket sätt kan man verka för att säkerställa att alla i organisationen når sin fulla potential?

Amanda visar hur organisationen kan arbeta för att förebygga diskriminering, kartlägga den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Samt utmanar invanda tankar om vem som är bärare av kompetens, och vem som premieras i organisationen. Deltagarna får tips och råd på hur de kan arbeta med jämställdhet och meritokrati i den egna organisationen.

Kontakta oss så berättar vi mer om Amanda Lundeteg!
Är föreläsaren tillgänglig?