Boktips: Extern VD – så lyckas du

Inlägg av:

Med sin tydliga struktur med 15 framgångsnycklar, case och checklistor är boken ”Extern VD – så lyckas du” användbar för såväl externa vd:ar och företagsägare, som alla ledare i ägarledda företag oavsett position.

Boken är resultatet av ett möte mellan ledarskapskonsulten Agneta Olsson och forskaren Annika Hall. En av bokens styrkor är just föreningen av praktiska erfarenheter och forskning.

Att komma in som VD utifrån i ett ägarlett bolag kan vara utmanande. Den finns många likheter i den situationen som om man kommer in som ny chef i vilken organisation som helst. Man behöver ett tydligt uppdrag för att skapa sin nya ledarroll.

I den här boken får vi guidning hur man bör tänka och göra för att lyckas med en VD-rekrytering. Här är tre av de femton framgångsfaktorerna som VD och ägarna kan ha hjälp av i processen att få samspelet dem emellan att bli framgångsrikt:

 • Tydligt ägardirektiv – här får du konkreta tips hur det bör dokumenteras
 • Tydligt VD-uppdrag – så förankras ägarnas förväntningar
 • Respektera företagskulturen – ett frågebatteri för att förstå kulturen

”Det finns en enorm potential och kraft i ett väl fungerande samspel mellan ägare och extern VD!”

Boka en föreläsning med Agneta Olsson, läs mer här.

0

Boktips: Släng problemglasögonen

Inlägg av:

Släng problemglasögonen av Gunnel RynerMed boken ”Släng problemglasögonen” vill författaren Gunnel Ryner visa fördelarna med att utveckla det som vi redan gör bra istället för att leta fel. Hon utmanar oss att kasta problemglasögonen och börja använda styrkebaserade metoder.

Redan tidigt i första kapitlet skriver Gunnel att naturligtvis ska vi inte ignorera problem, fel behöver åtgärdas. Men om vi vill nå längre rekommenderar hon att vi istället bygger vidare på våra framgångar och styrkor.

Det märks att Gunnel är en erfaren utbildare och coach, då hon bjuder på många tips och övningar. Boken är strukturerad och har en balanserad blandning av vetenskapliga teorier, konkreta exempel och metoder som ger både inspiration och handledning för individer, team och organisationer.

Vi får också lära oss vad Appreciative Inquiry (uppskattande undersökning) är och hur det fungerar. Grunden i denna metod är att ju mer positiva frågor vi ställer, desto mer hållbar utveckling får vi. Gunnel kallar det POF – positiv omformulering. I boken kan vi läsa om flera organisationer som skiftat fokus från vad de vill bort ifrån och istället satt upp positivt formulerade mål.

Boken är ett utmärkt komplement till Gunnels föreläsningar och workshops. Läs mer om Gunnel här!

0

Boktips: Framsteg – tio skäl att se fram emot framtiden

Inlägg av:

Framsteg av Johan NorbergI boken ”Framsteg – tio skäl att se fram emot framtiden” skriver Johan Norberg redan i inledningen att människor som får vara fria i allmänhet skapar framsteg.

Han har studerat detta fantastiska framåtskridande som är resultatet av den något långsamma men stabila utvecklingen gjord av miljontals människor som haft möjligheten att förbättra sina liv. Och andras.

Alla framsteg han tar upp har åstadkommits av hårt arbetande människor, vetenskapsmän, innovatörer och entreprenörer med ibland tillsynes märkliga idéer. Modiga individer som kämpade för sin frihet att göra nya saker på nya sätt.

Mycket skickligt har Johan varvat fängslande historier och exempel med statistik inom följande områden:

 1. Mat
 2. Sanitära förhållanden
 3. Medellivslängd
 4. Fattigdom
 5. Våld
 6. Miljön
 7. Läs- och skrivkunnighet
 8. Frihet
 9. Jämlikhet
 10. Nästa generation

En positiv och saklig bok som slår hål på myter och förutfattade uppfattningar om hur det egentligen är i världen.

Boka Johan Norberg som föreläsare, läs mer här.

 

 

0

Boktips: Beteendedesign

Inlägg av:

Om du läser boken Beteendedesign får du ”russinen i kakan” när det gäller modern forskning inom beteendeekonomi, inlärningspsykologi och kognitionspsykolog. Författarna Niklas Laninge och Arvid Janson visar oss hur vi kan känna igen vanliga tankefel vid beslutfattande och vad det innebär att ”designa beteenden”.

BeteendedesignBeteendeekonomi, eller nudging, är ett område som blir allt större inom psykologi, ledarskap och företagande. Oavsett om målet är att få människor att godkänna organdonation eller att få kunder att välja miljövänliga alternativ handlar nudging om att göra det så smidigt som möjligt för människor att röra sig i den önskade riktningen.

Vilka faktorer är det som driver, eller hindrar, ett beteende? Varför agerar vi människor så ofta irrationellt när vi ska fatta beslut om pengar? Och inte minst: hur kan du som läsare omsätta det här rent praktiskt?

Med utgångspunkt i förändringsprocessen visar författarna hur teorierna kan användas för att utforma bättre produkter, tjänster och upplevelser.

Boka Niklas Laninge som föreläsare – läs mer här.

0

Forskning: Öka din prestation

Inlägg av:

Hur påverkar tre minuters morgonnyheter din dag?

Forskarna har länge vetat att negativa nyhetssändningar ger en omedelbar effekt på vår stressnivå. Vill du öka din prestation. Forskning visar att nyheter påverkar oss under mycket längre tid än vad man tidigare trott.

I en studie, genomförd av de tre forskarna Shawn Achor, Michelle Gielan och Martin Seligman, delades deltagare in i två grupper som fick se morgonnyheter i 3 minuter. Första gruppen fick se negativa nyheter och den andra gruppen fick se konstruktiva nyheter. Ett exempel på konstruktiv nyhet var om elever som engagerade sig och jobbade hårt för att lyckas i en skoltävling.

Långt senare på eftermiddagen fick deltagarna svara på frågor för att mäta faktorer som stress och sinnesstämning. Resultaten förvånande forskarna. Bland de som sett negativa nyheter var risken 27% större att de hade en dålig dag jämfört med dem som sett konstruktiva nyheter.

När nyheterna visar upp problem i vår värld som vi kan påverka ytterst lite eller inte alls känner vi ibland vanmakt. Det kan utvecklas till vad som inom psykologin kallas inlärd hjälplöshet och som är kopplat till lägre prestation och sämre välmående.

Här får du tre råd för att öka prestationen och må bättre under dagen utan att stoppa huvudet i sanden och stänga av nyheterna helt och hållet:

1. Ändra din nyhetskonsumtion

Börja din dag med konstruktiva nyheter. Ta reda på om dina nyhetskanaler arbetar med att lyfta fram konstruktiva nyheter. Här är några exempel i svensk media som arbetar med detta på olika sätt:
Sveriges Radios satsning på konstruktiva nyheter
DN.se har lanserat Goda nyheter
Aftonbladet har en sajt med bara goda nyheter

2. Stäng av nyhetsnotiser

Eftersom så stor del av nyhetsnotiserna är negativa, prova att stänga av push-meddelanden till din mobil och e-post i en vecka. Dessa aviseringar distraherar oss och tar bort vår uppmärksamhet från vårt arbete. Om det händer något viktigt, kommer du att höra om det snart nog i alla fall.

3. Stäng av ljudet

På samma sätt som du kan reducera bruset på en flygplansresa med hörlurar, kan du kan göra hjärnan till en brusreducerande maskin genom att öva meditation. Eller försök att stänga av radion i de första fem minuterna när du pendlar till jobbet. Det är svårt att ha kontakt med sig själv när vi ständigt bombarderas av omgivningens ljud.

Källa: Harvard Business Review

0

Boktips: A Curious Mind

Inlägg av:

A Curious Mind av Brian Grazer och Charles Fishman

A Curious Mind är en annorlunda ledarskapsbok. Man kan beskriva den som en inspirerande och underhållande hyllning till nyfikenheten och hur den kan påverka oss. Både i karriären och i privatlivet.

Brian Grazer, Oscarsbelönad producent, har skrivit boken tillsammans med journalisten Charles Fishman. Brian Grazer är en av Hollywoods mest kända filmproducenter och har till exempel ”A Beautiful Mind”, ”Liar liar”, ”Apollo 13” på sin imponerande meritlista. Grazer konstaterar i boken att nyfikenheten har varit genomgående i hans liv och ledarskap. Vi får ta del av hur hans uppdrag som filmproducent förenklats genom att ställa frågor till teamet. Boken är laddad med storytelling från hans liv och de möten som han kallar för ”nyfikna samtal”.

Under årtionden har Grazer haft kontinuerliga ”nyfikna samtal” med en framstående person inom olika områden; från forskare till spioner, och äventyrare till företagsledare. Dessa personer har svarat Brians frågor. Dessa informella diskussioner utlöste den kreativa inspirationen bakom många av Grazer filmer och tv-program, inklusive Splash, 24, A Beautiful Mind, Apollo 13, Arrested Development, 8 Mile, J. Edgar, Empire, och många andra.

 

 

0

Boktips: Framgångsfaktorer

Inlägg av:

Outliers : 10 000-timmarsregeln och andra framgångsfaktorer av Malcolm Gladwell

Vad har Bill Gates och Beatles gemensamt? Varför är asiatiska barn så duktiga i matematik? Kan man verkligen bli bra på vad som helst med 10 000-timmars träning? Med andra ord: Vad står bakom exceptionell framgång – medfödd talang eller hård och målmedveten träning?

Få böcker som getts ut på denna sida millennieskiftet haft en sådan genomslagskraft som Malcolm Gladwells »Outliers«. Med sin patenterade mix av psykologisk forskning, underhållande berättelser och häpnadsväckande statistik har Malcolm Gladwell omdefinierat vår syn på framgång – och hur man når den.

»Outliers« ser bortom de klassiska förklaringarna bakom framgång – som ambition och intelligens – och söker istället svaren i historien, detaljerna och omgivningen. Vi rekommenderar denna bok om du är intresserad av att veta mer om vad som skapar framgång. Det är en hel del nya och omvälvande rön och forskning som presenteras.

0