Upplysning i det 21:a århundradet

Inlägg av:

Vi vill tipsa om Christer Sturmarks bok som har undertiteln Tro och vetande 3.0. I bokens förord beskriver Lena Andersson sina möten med författaren; att samtalen och metoden för prövandet varit det viktiga, inte samförståndet. Vi lever i en tid när polarisering, fundamentalism och trollfabriker sprider sig i världen. Författaren önskar att de som nu växer upp ska få leva i en fri värld som styrs av förnuftiga och upplysta människor.

Den som är nyfiken och intresserad av filosofi har stor behållning av den här boken. Den bjuder på verktyg och tankeexperiment för att vi ska kunna träna vår förmåga att genomskåda osanningar och orimliga påståenden.
Christer menar att vi behöver en ny upplysningstid. Boken och hans föreläsningar är hans bidrag.

Läs mer om Christer Sturmarks föreläsningar här.

Foto: Peter Knutson

0