Rosita Bergkvist

Föreläser om: Psykisk ohälsa, stress, personlig utveckling, psykosociala faktorer på arbetsplatsen

Rositas föreläsningsrubriker:
- Öka kunskapen och minska sjukfrånvaron
- Du är vad du tänker!
- Må så där jäkla bra!
- Bli stress-smart

Språk: Svenska

Hemort: Stockholm, Växjö

Bli stress-smart

Rosita Bergkvist är utbildad beteendevetare med en master i psykologi och över 20 års erfarenhet av utbildning. Hennes största passion är beteendevetenskap och vår fantastiska hjärna. Denna passion lyser igenom när hon med glimten i ögat föreläser om den psykosociala hälsan på våra arbetsplatser, stress och personlig utveckling.

Rosita har under många år arbetat som lärare och har en vana att både föreläsa och undervisa, vilket är något hon älskar att göra. Hon har en gedigen kunskap i psykologi där hennes största passion är neuropsykologi. Neuropsykologi är ett perspektiv som förklarar vår unika person, våra tankar, känslor och beteende genom vad vi lärt in och hur vår hjärna tolkar sin omgivning.

Denna kunskap applicerar hon när hon förklarar varför vi mår psykiskt dåligt, varför vi blir stressade men framför allt vad vi kan göra för att ändra detta och må bättre i såväl vardag som på arbetsplatsen. Rosita utgår även från detta perspektiv när hon föreläser om personlig utveckling, där hon på ett pedagogiskt sätt förklarar och ger konkreta tips om hur och varför vi har blivit de unika personer vi har blivit, men också hur vi kan ändra på oss själva.

Den röda tråden i Rositas föreläsningar och utbildningar är att hon alltid förklarar hur och varför innan hon konkreta visar vad man kan göra för att förändra. Rosita anser att helhetsbilden är jätteviktigt för att verkligen förstå de små delarna, hur de hänger ihop och hur man kan ändra dem.

Som föreläsare är Rosita lättsam och entusiastisk och har en förmåga att förklara invecklade mekanismer på ett sätt som gör att alla förstår, och förmedlar såväl konkret kunskap som glädje.

Baserat på evidensbaserad forskning

Rositas alla föreläsningar är baserade på evidensbaserad forskning med syftet att inspirera och förmedla kunskap om hur individer fungerar och varför, och vad vi kan göra för att växa, förändra och skapa den bästa versionen av oss själva.
Hennes mål är att genom kunskap åstadkomma positiv utveckling, hälsa och välmående.

Kundanpassning och workshops

Flera av Rositas föreläsningar kan skräddarsys utifrån kundernas behov och önskemål samt utföras som workshops.

Kontakta oss så berättar vi mer om Rosita Bergkvist!
Är föreläsaren tillgänglig?