Peter Österberg

Föreläser om:
Ledarskap, kreativitet, målstyrning, prestation, arbetsklimat, psykologi

Peters föreläsningsrubriker:
- Mår vi egentligen så dåligt på jobbet?
- Målstyrning: nyckelkomponent för kreativitet
- The talk: Evolutionsperspektiv på kreativitet

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Uppsala

Mår vi verkligen dåligt på jobbet?
- Ett forskningsperspektiv

Peter Österberg, doktor i psykologi, föreläser om ledarskap, kreativitet och arbetsklimat kopplat till psykologi. Hans föreläsningar ger oss nya perspektiv och forskningsbaserad kunskap hur vi människor fungerar individuellt och i grupp på arbetet.

Peter Österberg är doktor i psykologi på en avhandling om hur ledarstil påverkar kreativitet för problemlösning i organisationer. Förutom med forskning och undervisning har Peter även arbetat med executive coachning.

Utgångspunkten i Peters föreläsningar är att människan är en biologisk varelse som är känslig för sociala influenser. Vi har medfödda förmågor som långdistanslöpning och kreativitet för problemlösning, men vi använder sällan dessa.

Peters föreläsningar utgår från aktuell och intressant psykologiforskning som exempelvis svarar på frågor som:

  • När uppstod vår kreativa förmåga?
  • Hur ska målstyrning tillämpas för att påverka vår motivation att prestera och vara kreativa?
  • Vad är det som triggar igång motivationen att göra kreativa saker och lösa svåra problem?
  • Vad är det som gör att vi mår bra på jobbet?

Peter har även en fil mag. i företagsekonomi, DIHM (marknadsföring) och är lektor i arbets- och organisationspsykologi.

Short presentation in English:
Peter Österberg, MSc. in Business administration, DIHM (marketing) and Ph.D. in psychology, is an assistant professor in work and organizational psychology.

The doctoral thesis is about the association between leadership style and the decentralized network communication within an organization that leads to social creativity for problem solving.

Peter has a background as an educator and coach with a focus on mental training in sports (sports psychology), and has since 2005 worked with executive coaching.

Peter also makes popular science lectures. Example: "Goal-Setting: key component for creative problem solving," "Leadership - conflict - creativity" and "Are we feeling really bad at work? A research perspective”.

Kontakta oss så berättar vi mer om Peter Österberg!
Är föreläsaren tillgänglig?