Peter Åberg

Föreläser om: Personlig utveckling, gruppdynamik, livsglädje, mål, arbetsglädje, komfortzon, mod, attityder

Peters föreläsningsrubriker:
- Livsglädje
- Finn din och gruppens inre styrka när livet förändras.
- Gruppdynamik och målsättning i med och motgång

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Lomma, Skåne

Finn din och ditt arbetslags inre kraft när livet förändras

Peter Åberg bjuder på en unik tankeväckande och stundtals utmanande föreläsning och reflekterande workshops. Han utgår ifrån sina egna erfarenheter att hitta energi när livet tar en oväntad riktning. Peter fick på nytt lära sig tala och gå efter en mycket svår olycka. Mot alla odds tog han sig tillbaka.

Idag kan Peter Åberg inte jogga eller kasta en boll men tycker att livet är fantastiskt. Inte bara är han fullt arbetsför trots sina skador, han slutförde också New York Marathon gåendes med sina stödstavar i atlet med handikapp kategorin på en tid snabbare än 7000 löpare.

Ingenting är omöjligt bara man finner sin och sin arbetsgrupps inre kraft.

Peter föreläser om att finna styrka genom att titta på sina med- och motgångar i livet och vad man har lärt sig under sin livsresa, privat eller på arbetslivet. Han kopplar detta till sin egen målcirkelteori som han utvecklade under sin rehabilitering och pratar om den utifrån både individ-, grupp-, och företagsnivå.

Han erbjuder inspirerande föreläsningar och reflekterande workshops för individer, grupper, lag, företag och konferenser. Han har erfarenhet av att tala inför både mindre grupper och för flera tusen personer på samma gång.

Peter arbetar till vardags på ett större miljötekniskt företag som Managing Director. Han har uppdrag som förändringsledare och coach över hela världen i syfte att stärka individer och öka sammanhållningen i olika arbetslag och definiera affärsprocesser.

Dessutom är Peter en av Sveriges mest nyskapande motivations- och inspirationsföreläsare och har utfört över 200 inspirationsföreläsningar och reflekterande workshops i 17 länder på 5 kontinenter.

Han har föreläst för Förenta Nationerna i New York, flertalet Svenska Ambassader, elit- och landslag, multinationella företag och för olika ledningsgrupper och arbetslag.

Baserat på Peters inspirationsföreläsning erbjuds också en halv dags reflekterande workshop för lag, arbetsgrupper och företag i syfte att stärka gruppen och att skapa förutsättningar för att överträffa sina mål.

Kontakta oss så berättar vi mer om Peter Åberg!

Peter är en mycket inspirerande person som generös delger sina personliga erfarenheter.

Anna Thulin, Regional Sales Manager, Feelgood

Just had the privilege to listen to a very inspirational lecture by Peter Åberg. Highly recommended.

Per Thöresson, F.d. Ambassadör och biträdande chef på den svenska FN-representationen i New York. Numera Sveriges Ambassadör i Tyskland.

Peter gave a very inspirational speech to our members at the Swedish Brazilian Chamber of Commerce on May 18. Peter’s story is fantastic and should be told to anyone who sometimes feel that work and even life itself are too hard to bare. It is true that life goes up and down, but Peter’s story teaches us that there is always a way up, especially if we seize all the positive moments that still occur.

Jonas Lindström, Managing Director Swedish Brazilian Chamber of Commerce
Är föreläsaren tillgänglig?