Johanna Ericson

Föreläser om: Kommunikation, förändringsledning, stress

Johannas föreläsningsrubriker:
- Vässa teamet
- Städa stressen med klok kommunikation
- Förstå förändring med klok kommunikation

Språk: Svenska, engelska samt god förståelse för norska

Hemort: Arboga

Vässa teamet - städa i kommunikationstrasslet

Johanna Ericson är en erfaren föreläsare inom internkommunikation och förändringsledning. Med smart upplägg och konkreta övningar ger hon åhörarna igenkänningsexempel om våra arbetsplatsers vanligaste kommunikationsmissar och energitjuvar - samt lösningarna till dessa.

Johannas omfattande erfarenhet av kommunikationsarbete, projektledning och förändringsledning bidrar till värdefulla insikter i hur kommunikationstrassel kan påverka både effektivitet och trivselnivå i ett team.

Kommunikationssvårigheter kan ta onödig tid från det viktiga vi borde göra, men när kommunikationen ”lirar” kan vi också uppleva flyt och arbetsglädje!

Ur Johannas föreläsning:

• Varning för antaganden:
Det är ju sunt förnuft att en inte svarar på mail under tiden som någon håller en presentation.
Det är ju sunt förnuft att en måste svara på mail under möten – annars hinner jag ju aldrig!
Vi har alla sunt förnuft – men frågan är om vi har samma?

• Varning för vaga tidsbegrepp:
Kan du skicka det snarast?
Ja, det där snarast vet man ju vad det är. Det är ju… snarast?
Eller?

Stress är en faktor som påverkar hur vi kommunicerar, och hur vi kommunicerar påverkar stressnivån, menar Johanna, som också erbjuder en föreläsning som fokuserar just på det. I ”Städa Stressen med klok kommunikation” ser vi på hur vi kan förebygga stress och ibland till och med konflikter, med hjälp av att städa i vår vardagskommunikation.

Johanna har hållit närmare 100 föreläsningar om kommunikation och förändringsledning och hennes vana av undervisning utmärks av tydlighet, struktur och framåtdriv. Hon har byggt sin kunskap på såväl erfarenhet som på studier: Hon är utbildad förändringsledare, har examen i kommunikation samt universitetsstudier i såväl ledarskap som ekonomi.

Kontakta oss så berättar vi mer om Johanna!

Är föreläsaren tillgänglig?