Helena Post Mårtensson

Föreläser om: Självledarskap, personlig effektivitet, organisatorisk effektivitet, förbättringsarbete, hållbart arbetsliv, medskapande, empowerment

Helenas föreläsningsrubriker:
- Självledarskap - 8 tekniker för hållbart arbetsliv
- Koppla greppet om Outlook

Språk: Svenska

Hemort: Smålandsstenar

Självledarskap - för hållbart arbetsliv

Helena Post Mårtenssons föreläsningar om självledarskap sätter fokus på långsiktig effektivitet och hållbarhet för såväl individen som för organisationen. Föreläsningen tar ett helhetsgrepp och omfattar såväl kunskap som praktiska verktyg för att etablera en hållbar arbetsstil. Som föreläsare håller Helena ett högt tempo och bjuder på många konkreta tips på förbättringar, aha-upplevelser, skratt och igenkänning. 

Helena föreläser om vad som karakteriserar en hälsosam arbetsmiljö och hur en ökad självledarskapskompetens kan komplettera arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Vi får lära oss en vardaglig energisparande arbetsmetodik med utgångspunkt från kunskap om våra biologiska mekanismer. Vi får med oss konkreta, enkla återhämtningsverktyg för att kompensera för den stress som ofta finns i (arbets)livet. Vi tar oss också an hur vi kan utveckla nya energisparande beteenden exempelvis med hjälp av nudging.

I Helenas föreläsningar får ni även lära er ett konstruktivt förhållningssätt till de tidstjuvar som ofta finns på arbetsplatser. Och eftersom ineffektiva möten är en vanlig tidstjuv får ni med er en teknik för att spara tid och energi genom att skapa effektfulla möten.

Outlook är ett verktyg för personlig effektivitet som de flesta har tillgång till. Helena går igenom programmets olika moduler och ni får handfasta tips på användning och inställningar för att få bästa möjliga funktionalitet

Ur Helenas föreläsningar:

  • Introducera och skola in nya medarbetare effektivt
  • Kvalitetsutveckling med hjälp av kompetensutveckling
  • Öka gruppens förbättringskompetens, minska tidstjuvar och strul
  • Arbeta hjärnsmart med tekniker för återhämtning, fokus och avlastning
  • Bli tidsrealist med en optimerad kalender och en funktionell arbetsplanering
  • Bli mötesproffs och spara tid och energi
  • Använd Outlook som komplett verktyg för personlig effektivitet

Helena Post Mårtensson är socionom med lång erfarenhet av arbete med beteendeförändring på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå. Hon har haft ett flertal olika ledaruppdrag, har de senaste åren tjänstgjort som utvecklingschef och ställföreträdande socialchef. Helena har kompletterat socionomutbildningen med utbildningar i kvalitetsledning, förbättringsledning, kommunikation, Lean, projekt- och processledning.

Kontakta oss så berättar vi mer om Helena Post Mårtensson!

"Helena är en fantastisk föreläsare. Hon är både kunnig, strukturerad och rolig. Det gör att hon lyckas förmedla mycket information och ge många tips, utan att det känns som korvstoppning. När vi har anlitat Helena för att möta personal i socialtjänsten har hennes goda kännedom om verksamheten varit ett stort plus. Hennes tankar har då varit både relevanta och möjliga att genomföra."

Cristina Dahlberg, Regional utvecklingsledare, Göteborgsregionen

"Jag kan varmt rekommendera Helena och hennes kurser.

Helena är en fantastisk kurshållare med stor närvaro och som lättsamt bjuder på sig själv och praktiska erfarenheter. Vi gjorde en stor satsning för alla socialsekreterare inom myndighetsdelen kring arbetsmetodik och "projektplanering" Både arbetsledare och personal uppskattade kursen och Helena och vi fortsätter att förvalta metodiken Helena delat med sig. Helena är lätt att samarbeta med och har en ypperlig förmåga att anpassa sig till grupper, lokaler och förutsättningar som ibland ändras snabbt."

Carina Spjut, Kvalitetsutvecklare, Område Bistånd och service, SDF Östra Göteborg

"Helena håller ett kursavsnitt i en länsgemensam arbetsledarutbildning som vi anordnar. Avsnittet omfattar en kursdag och handlar om att ge arbetsledare verktyg för att introducera nyanställda medarbetare till en god egen struktur på arbetet. Kursutvärderingen visade på nöjda kursdeltagare som gav det samlade betyget 9,4 av 10 för kursdagen. Det var kursens upplägg, relevans och om den tillförde nya kunskap eller inte som värderades. Kommentarer som lämnades var ex "Mycket bra med praktiska råd och tips, inte bara teori."

Josefin Axelsson, FoU-ledare, Kommunal Utveckling, Region Jönköpings län
Är föreläsaren tillgänglig?