Charlotte Signahl & My Gross

Föreläser om: Bemötande (internt och externt)

Föreläsningsrubrik:
- Mästerligt bemötande

Språk: Svenska

Hemort: Stockholm

Mästerligt bemötande - när möten med våra kunder är varför vi går till jobbet

Charlotte Signahl och My Gross erbjuder föreläsningar om bemötande. De tydliggör varför personalen är organisations största tillgång och med fast hand lotsar de åhörarna till att våga utmana sig själva och utveckla både det egna beteendet och hoppa på framtida förändringar.

Varför 1 + 1 blir 3? Vi delar samma kärna men pratar om den på olika sätt, säger My och Charlotte. De två föreläsarna är olika, de har helt olika bakgrund och erfarenheter. När My och Charlotte träffades för några år sedan föll bitarna på plats och snabbt kunde de konstatera att 1 + 1 blir, i deras fall, 3.

Eftersom de delar värderingar och synsätt så blir deras olika erfarenheter och infallsvinklar en styra och deras gemensamma kunder får på kort tid väldigt mycket. Den röda tråden är respektfulla och trygga möten. Möten där alla mår bra och som leder framåt. Deras gemensamma föreläsningar innehåller både humor, svärta, verklighet och stora visioner. Ingen går oberörd från en föreläsning med dessa energiknippen.

Föreläsningen kan innehålla:
  • Varför beter vi oss som vi beter oss?
  • Motivationspsykologins grunder
  • Maktspel och härskartekniker
  • Gruppens psykologi – några grundläggande fakta
  • Hur påverkar diskriminering och exkludering vår motivation?
  • Att skapa ett gott rykte
  • Hur peppar jag mig själv och andra?
  • Kunden ser och hör ALLT vi gör
  • Att hantera missnöjda människor/kunder
  • Det säljande teamet
Charlotte Signahl

Charlotte Signahl är en urkraft som sveper med sig allt och alla och vänder upp och ner på det mesta – men på något sätt lyckas hon ändå i tydlighet och relevans till slut. Charlotte har en bred bakgrund som sträcker sig från Röda Korset via föreläsare inom motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering. Läs mer om Charlotte här.

My Gross

My Gross är även hon en stjärna på himlen när det kommer till förändringsarbete. Hon tar vid där företagets planer behöver lämna pappersstadiet. I drygt 20 år har My hjälpt företag att utveckla sitt kundbemötande och hennes kunskaper i hur man får med sig de anställda i ett förändringsarbete får nästan anses vara unika. Läs mer om My här.

Kontakta oss så berättar vi mer om Charlotte och My!

"Tips till alla som möter kunder – i butik, på kontoret, på mässgolv – you name it. My Gross påminner oss om hur avgörande bemötande, service, energi och attityd är. Och hon gör det med tyngd, erfarenhet och humor.

Tack My för din sprudlande energi och värme!"

Ulrika Nybäck, Föreläsare och expert på Storytelling, Stockholm Creative Partner

"Hej Charlotte,

och tack för en jättebra föreläsning med många aha-upplevelser och dessutom presenterat på ett underhållande sätt. Jag har fått många positiva reaktioner från åhörargruppen och samtliga har varit nöjda, ja nästan euforiska:) man refererar till dig som den stora “behållningen” av programmet för dagen.

Det har gett mersmak och jag har rekommenderat dig till lite olika personer som arrangerar föreläsningar. Och jag tänker att speciellt för oss i Boden med en av landets största flyktingförläggningar i förhållande till invånarantal så är ditt budskap nåt för oss att ta på allvar."

Christine Damström, Kvalitetsledare, Individ- och familjeomsorgen Bodens kommun
Är föreläsarna tillgängliga?