Charlotte Signahl

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Moderator & processledare

Charlotte Signahl leder debatter och samtal. Hon är skicklig på att få konferensdeltagarna att bli delaktiga – och samtidigt hålla tiden. Charlotte har lett allt från små interna känsliga arbetsmöten till enorma konferenser som tolkas till flera språk. Under Almedalen brukar hon leda såväl både mjuka samtal och tuffare debatter.

Moderatorns uppgift är att ge dagen en rödtråd, att hjälpa talare och deltagare att känna sig så trygga för att de ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt, att leverera lite skratt och glöd till samtalet, debatten eller konferensen. Helt beroende på tidsomfattningen och målet med konferensen så kan Charlotte Signahl bidra med olika upplägg och metoder för att få den energi som behövs för att hålla alla alerta hela konferensen.

Konferenser är roliga, säger Charlotte. De kan till och med vara effektiva! Särskilt med bra planering och en rejäl dos erfarenhet. Ju tidigare Charlotte kan vara med i planeringsprocessen desto bättre är det och desto mer nytta kan ni ha av hennes erfarenheter. Hon vet vilka fallgroparna är och vad som gör en lyckad konferens.

Charlottes Guldlista - guld värt under förberedelserna

Ett gemensamt förberedelsearbete är nyckeln till ett gott resultat. Charlotte har en egen Guldlista där har hon samlat alla bra och dåliga exempel hon varit med om sedan hon började leda samtal i slutet av 90-talet.

Charlotte Signahl kan också bokas som talare, läs mer om hennes föreläsningar här.

Kontakta oss så berättar vi mer om Charlotte Signahl!

"Hej Charlotte,

och tack för en jättebra föreläsning med många aha-upplevelser och dessutom presenterat på ett underhållande sätt. Jag har fått många positiva reaktioner från åhörargruppen och samtliga har varit nöjda, ja nästan euforiska:) man refererar till dig som den stora “behållningen” av programmet för dagen.

Det har gett mersmak och jag har rekommenderat dig till lite olika personer som arrangerar föreläsningar. Och jag tänker att speciellt för oss i Boden med en av landets största flyktingförläggningar i förhållande till invånarantal så är ditt budskap nåt för oss att ta på allvar."

Christine Damström, Kvalitetsledare, Individ- och familjeomsorgen Bodens kommun
Är moderatorn tillgänglig?