Boktips: Släng problemglasögonen

Inlägg av:

Släng problemglasögonen av Gunnel RynerMed boken ”Släng problemglasögonen” vill författaren Gunnel Ryner visa fördelarna med att utveckla det som vi redan gör bra istället för att leta fel. Hon utmanar oss att kasta problemglasögonen och börja använda styrkebaserade metoder.

Redan tidigt i första kapitlet skriver Gunnel att naturligtvis ska vi inte ignorera problem, fel behöver åtgärdas. Men om vi vill nå längre rekommenderar hon att vi istället bygger vidare på våra framgångar och styrkor.

Det märks att Gunnel är en erfaren utbildare och coach, då hon bjuder på många tips och övningar. Boken är strukturerad och har en balanserad blandning av vetenskapliga teorier, konkreta exempel och metoder som ger både inspiration och handledning för individer, team och organisationer.

Vi får också lära oss vad Appreciative Inquiry (uppskattande undersökning) är och hur det fungerar. Grunden i denna metod är att ju mer positiva frågor vi ställer, desto mer hållbar utveckling får vi. Gunnel kallar det POF – positiv omformulering. I boken kan vi läsa om flera organisationer som skiftat fokus från vad de vill bort ifrån och istället satt upp positivt formulerade mål.

Boken är ett utmärkt komplement till Gunnels föreläsningar och workshops. Läs mer om Gunnel här!

0

Boktips: Bemötandekoden av Lena Skogholm

Inlägg av:

Vi har läst Lena Skogholms bok ”Bemötandekoden – konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets) liv”. Lena ger oss inblick i hur modern hjärnforskning kan hjälpa oss kommunicera bättre.

BemötandekodenI olika situationer styrs vi människor av olika delar av hjärnan. Lena har pedagogiskt döpt dem till reptil-, ap- och människoavdelningen och de har olika sätt att kommunicera. En av nycklarna till bättre kommunikation ligger i att vi tar hänsyn till vilken del av hjärnan som är aktiv.

En stressad och frustrerad person kommunicerar sannolikt med sin reptilhjärna och då biter inte logiska resonemang. När vi förstår och kan applicera ny hjärnforskning i vårt arbets- och privata liv så underlättar det möten med andra människor och gör att det blir färre konflikter och smidigare relationer.

Har du också varit med om missförstånd och undrat i efterhand både över ditt eget och andras beteende? I boken får du förklaringar och konkreta tips hur du kan göra i olika situationer.

Bemötandekoden är en guide för det mänskliga samspelet som du har nytta av livet ut. Författaren skriver både pedagogiskt och personligt med flera målande exempel. Det gör boken lättillgänglig samtidigt som den är vetenskapligt underbyggd.

Här kan du läsa mer om Lena Skogholms föreläsningar.

0

Forskning: Företagskultur

Inlägg av:

Arbetslivsforskning och företagskultur

Det har forskats om ohövlighet på jobbet. Psykologerna Eva Torkelson, Kristoffer Holm och Martin Bäckström har låtit närmare 6000 personer svara på frågor om företagskultur och det sociala klimatet på arbetsplatsen. Deras studie visar att upplevd ohövlighet är en stark anledning till att man inte trivs på jobbet och att otrevlig jargong och brist på respekt sprider sig om man inte gör något åt den.

Med ohövlighet avses beteende som på något sätt bryter mot normen om ömsesidig respekt. Det kan handla om att exkludera någon från information och samarbeten eller att ”glömma” bjuda med personer på gemensamma arrangemang. Det kan också handla om att ta åt sig äran för andras arbete, sprida rykten, skicka elaka e-postmeddelanden eller inte ge beröm till kollegor eller medarbetare.

– Det handlar alltså om ett beteende som inte omfattas av lagstiftning men som kan få stora konsekvenser och utvecklas till ren mobbning om man låter det fortgå, säger Eva Torkelson som leder ett forskningsprojekt om ohövlighet som social process i organisationer.

Hon berättar att mobbning på arbetsplatser är ett ganska väldokumenterat fenomen medan ohövlighet, som riskerar att eskalera till mobbning, inte är det.

Forskarteamets studier visar att den vanligaste orsaken till att man själv beter sig ohövligt är att man tar efter ett beteende som man har sett hos sina kollegor. Totalt uppgav tre fjärdedelar av de som svarat på forskarnas enkäter att de minst 1–2 gånger under det gångna året blivit utsatta för ohövlighet.

– Ett viktigt fynd som vi gjort i våra studier är att de som uppträder ohövligt på arbetsplatsen upplever starkare socialt stöd vilket troligen gör dem mindre rädda för negativa reaktioner för sitt beteende från chefer och arbetskamrater, säger Martin Bäckström.

Eftersom man ofta tar efter andras beteende så riskerar ohövligheten att bli en ond cirkel som får stora effekter på hela arbetsplatsen och därmed skapas en oönskad företagskultur. Tidigare forskning pekar på mental ohälsa, minskad arbetstillfredsställelse, medarbetare som presterar sämre eller söker sig därifrån, minskad lojalitet och fler konflikter.

Men hur ska man då göra för att komma åt ett otrevligt beteende som är lite diffust och inte riktigt går att sätta fingret på?

Eva Torkelson tror att medarbetar- och chefsutbildningar är lösningen!

– När folk får upp ögonen för vad ohövlighet verkligen får för konsekvenser så får de ofta sig en tankeställare, säger hon. De flesta vill ju inte medverka till att få en sämre arbetsplats.

Källor:

https://www.researchgate.net/profile/Elinor_Schad/publication/260172066_Introducing_a_Swedish_Translation_of_the_Workplace_Incivility_Scale/links/02e7e52fde8fb80ff6000000.pdf, www.lum.lu.se/ohovlighet-pa-jobbet-sprider-sig-latt/, www.dn.se/insidan/ohovlighet-pa-jobbet-smittar/

0

Boktips: A Curious Mind

Inlägg av:

A Curious Mind av Brian Grazer och Charles Fishman

A Curious Mind är en annorlunda ledarskapsbok. Man kan beskriva den som en inspirerande och underhållande hyllning till nyfikenheten och hur den kan påverka oss. Både i karriären och i privatlivet.

Brian Grazer, Oscarsbelönad producent, har skrivit boken tillsammans med journalisten Charles Fishman. Brian Grazer är en av Hollywoods mest kända filmproducenter och har till exempel ”A Beautiful Mind”, ”Liar liar”, ”Apollo 13” på sin imponerande meritlista. Grazer konstaterar i boken att nyfikenheten har varit genomgående i hans liv och ledarskap. Vi får ta del av hur hans uppdrag som filmproducent förenklats genom att ställa frågor till teamet. Boken är laddad med storytelling från hans liv och de möten som han kallar för ”nyfikna samtal”.

Under årtionden har Grazer haft kontinuerliga ”nyfikna samtal” med en framstående person inom olika områden; från forskare till spioner, och äventyrare till företagsledare. Dessa personer har svarat Brians frågor. Dessa informella diskussioner utlöste den kreativa inspirationen bakom många av Grazer filmer och tv-program, inklusive Splash, 24, A Beautiful Mind, Apollo 13, Arrested Development, 8 Mile, J. Edgar, Empire, och många andra.

 

 

0

Boktips: Framgångsfaktorer

Inlägg av:

Outliers : 10 000-timmarsregeln och andra framgångsfaktorer av Malcolm Gladwell

Vad har Bill Gates och Beatles gemensamt? Varför är asiatiska barn så duktiga i matematik? Kan man verkligen bli bra på vad som helst med 10 000-timmars träning? Med andra ord: Vad står bakom exceptionell framgång – medfödd talang eller hård och målmedveten träning?

Få böcker som getts ut på denna sida millennieskiftet haft en sådan genomslagskraft som Malcolm Gladwells »Outliers«. Med sin patenterade mix av psykologisk forskning, underhållande berättelser och häpnadsväckande statistik har Malcolm Gladwell omdefinierat vår syn på framgång – och hur man når den.

»Outliers« ser bortom de klassiska förklaringarna bakom framgång – som ambition och intelligens – och söker istället svaren i historien, detaljerna och omgivningen. Vi rekommenderar denna bok om du är intresserad av att veta mer om vad som skapar framgång. Det är en hel del nya och omvälvande rön och forskning som presenteras.

0