Samspel och Rävspel

Inlägg av:

Ledarskapsboken Samspel och rävspel är ett resultat av Åsa Lundquists Coeys forskning om ledarskap och komplexitet.

Åsa är Sveriges första doktor (PhD) i management och komplexitet. Den här boken är hennes femte bok och hon rekommenderar själv inte läsning av de första fyra då hon har kommit att se på ledarskap och samarbete på ett annat sätt.

I hennes senaste bok får vi följa med henne i olika case där hon visar vad man kan uppnå genom att sluta idealisera och arbeta mer pragmatiskt med att reflektera, samtala och pröva olika perspektiv.

Boka Åsa för en dialog-workshop där ni har möjlighet att lyfta fram era egna frågeställningar, problem och utmaningar. Under workhopen vägleder Åsa er att tillämpa komplexitetens vetenskap utifrån just er situation. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer om Åsa och hennes föreläsningar och workshops här.

0

Upplysning i det 21:a århundradet

Inlägg av:

Vi vill tipsa om Christer Sturmarks bok som har undertiteln Tro och vetande 3.0. I bokens förord beskriver Lena Andersson sina möten med författaren; att samtalen och metoden för prövandet varit det viktiga, inte samförståndet. Vi lever i en tid när polarisering, fundamentalism och trollfabriker sprider sig i världen. Författaren önskar att de som nu växer upp ska få leva i en fri värld som styrs av förnuftiga och upplysta människor.

Den som är nyfiken och intresserad av filosofi har stor behållning av den här boken. Den bjuder på verktyg och tankeexperiment för att vi ska kunna träna vår förmåga att genomskåda osanningar och orimliga påståenden.
Christer menar att vi behöver en ny upplysningstid. Boken och hans föreläsningar är hans bidrag.

Läs mer om Christer Sturmarks föreläsningar här.

Foto: Peter Knutson

0

Boktips: Extern VD – så lyckas du

Inlägg av:

Med sin tydliga struktur med 15 framgångsnycklar, case och checklistor är boken ”Extern VD – så lyckas du” användbar för såväl externa vd:ar och företagsägare, som alla ledare i ägarledda företag oavsett position.

Boken är resultatet av ett möte mellan ledarskapskonsulten Agneta Olsson och forskaren Annika Hall. En av bokens styrkor är just föreningen av praktiska erfarenheter och forskning.

Att komma in som VD utifrån i ett ägarlett bolag kan vara utmanande. Den finns många likheter i den situationen som om man kommer in som ny chef i vilken organisation som helst. Man behöver ett tydligt uppdrag för att skapa sin nya ledarroll.

I den här boken får vi guidning hur man bör tänka och göra för att lyckas med en VD-rekrytering. Här är tre av de femton framgångsfaktorerna som VD och ägarna kan ha hjälp av i processen att få samspelet dem emellan att bli framgångsrikt:

 • Tydligt ägardirektiv – här får du konkreta tips hur det bör dokumenteras
 • Tydligt VD-uppdrag – så förankras ägarnas förväntningar
 • Respektera företagskulturen – ett frågebatteri för att förstå kulturen

”Det finns en enorm potential och kraft i ett väl fungerande samspel mellan ägare och extern VD!”

Boka en föreläsning med Agneta Olsson, läs mer här.

0

Boktips: Släng problemglasögonen

Inlägg av:

Släng problemglasögonen av Gunnel RynerMed boken ”Släng problemglasögonen” vill författaren Gunnel Ryner visa fördelarna med att utveckla det som vi redan gör bra istället för att leta fel. Hon utmanar oss att kasta problemglasögonen och börja använda styrkebaserade metoder.

Redan tidigt i första kapitlet skriver Gunnel att naturligtvis ska vi inte ignorera problem, fel behöver åtgärdas. Men om vi vill nå längre rekommenderar hon att vi istället bygger vidare på våra framgångar och styrkor.

Det märks att Gunnel är en erfaren utbildare och coach, då hon bjuder på många tips och övningar. Boken är strukturerad och har en balanserad blandning av vetenskapliga teorier, konkreta exempel och metoder som ger både inspiration och handledning för individer, team och organisationer.

Vi får också lära oss vad Appreciative Inquiry (uppskattande undersökning) är och hur det fungerar. Grunden i denna metod är att ju mer positiva frågor vi ställer, desto mer hållbar utveckling får vi. Gunnel kallar det POF – positiv omformulering. I boken kan vi läsa om flera organisationer som skiftat fokus från vad de vill bort ifrån och istället satt upp positivt formulerade mål.

Boken är ett utmärkt komplement till Gunnels föreläsningar och workshops. Läs mer om Gunnel här!

0

Boktips: Framsteg – tio skäl att se fram emot framtiden

Inlägg av:

Framsteg av Johan NorbergI boken ”Framsteg – tio skäl att se fram emot framtiden” skriver Johan Norberg redan i inledningen att människor som får vara fria i allmänhet skapar framsteg.

Han har studerat detta fantastiska framåtskridande som är resultatet av den något långsamma men stabila utvecklingen gjord av miljontals människor som haft möjligheten att förbättra sina liv. Och andras.

Alla framsteg han tar upp har åstadkommits av hårt arbetande människor, vetenskapsmän, innovatörer och entreprenörer med ibland tillsynes märkliga idéer. Modiga individer som kämpade för sin frihet att göra nya saker på nya sätt.

Mycket skickligt har Johan varvat fängslande historier och exempel med statistik inom följande områden:

 1. Mat
 2. Sanitära förhållanden
 3. Medellivslängd
 4. Fattigdom
 5. Våld
 6. Miljön
 7. Läs- och skrivkunnighet
 8. Frihet
 9. Jämlikhet
 10. Nästa generation

En positiv och saklig bok som slår hål på myter och förutfattade uppfattningar om hur det egentligen är i världen.

Boka Johan Norberg som föreläsare, läs mer här.

 

 

0

Boktips: Beteendedesign

Inlägg av:

Om du läser boken Beteendedesign får du ”russinen i kakan” när det gäller modern forskning inom beteendeekonomi, inlärningspsykologi och kognitionspsykolog. Författarna Niklas Laninge och Arvid Janson visar oss hur vi kan känna igen vanliga tankefel vid beslutfattande och vad det innebär att ”designa beteenden”.

BeteendedesignBeteendeekonomi, eller nudging, är ett område som blir allt större inom psykologi, ledarskap och företagande. Oavsett om målet är att få människor att godkänna organdonation eller att få kunder att välja miljövänliga alternativ handlar nudging om att göra det så smidigt som möjligt för människor att röra sig i den önskade riktningen.

Vilka faktorer är det som driver, eller hindrar, ett beteende? Varför agerar vi människor så ofta irrationellt när vi ska fatta beslut om pengar? Och inte minst: hur kan du som läsare omsätta det här rent praktiskt?

Med utgångspunkt i förändringsprocessen visar författarna hur teorierna kan användas för att utforma bättre produkter, tjänster och upplevelser.

Boka Niklas Laninge som föreläsare – läs mer här.

0

Boktips: Bemötandekoden av Lena Skogholm

Inlägg av:

Vi har läst Lena Skogholms bok ”Bemötandekoden – konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets) liv”. Lena ger oss inblick i hur modern hjärnforskning kan hjälpa oss kommunicera bättre.

BemötandekodenI olika situationer styrs vi människor av olika delar av hjärnan. Lena har pedagogiskt döpt dem till reptil-, ap- och människoavdelningen och de har olika sätt att kommunicera. En av nycklarna till bättre kommunikation ligger i att vi tar hänsyn till vilken del av hjärnan som är aktiv.

En stressad och frustrerad person kommunicerar sannolikt med sin reptilhjärna och då biter inte logiska resonemang. När vi förstår och kan applicera ny hjärnforskning i vårt arbets- och privata liv så underlättar det möten med andra människor och gör att det blir färre konflikter och smidigare relationer.

Har du också varit med om missförstånd och undrat i efterhand både över ditt eget och andras beteende? I boken får du förklaringar och konkreta tips hur du kan göra i olika situationer.

Bemötandekoden är en guide för det mänskliga samspelet som du har nytta av livet ut. Författaren skriver både pedagogiskt och personligt med flera målande exempel. Det gör boken lättillgänglig samtidigt som den är vetenskapligt underbyggd.

Här kan du läsa mer om Lena Skogholms föreläsningar.

0

Boktips: A Curious Mind

Inlägg av:

A Curious Mind av Brian Grazer och Charles Fishman

A Curious Mind är en annorlunda ledarskapsbok. Man kan beskriva den som en inspirerande och underhållande hyllning till nyfikenheten och hur den kan påverka oss. Både i karriären och i privatlivet.

Brian Grazer, Oscarsbelönad producent, har skrivit boken tillsammans med journalisten Charles Fishman. Brian Grazer är en av Hollywoods mest kända filmproducenter och har till exempel ”A Beautiful Mind”, ”Liar liar”, ”Apollo 13” på sin imponerande meritlista. Grazer konstaterar i boken att nyfikenheten har varit genomgående i hans liv och ledarskap. Vi får ta del av hur hans uppdrag som filmproducent förenklats genom att ställa frågor till teamet. Boken är laddad med storytelling från hans liv och de möten som han kallar för ”nyfikna samtal”.

Under årtionden har Grazer haft kontinuerliga ”nyfikna samtal” med en framstående person inom olika områden; från forskare till spioner, och äventyrare till företagsledare. Dessa personer har svarat Brians frågor. Dessa informella diskussioner utlöste den kreativa inspirationen bakom många av Grazer filmer och tv-program, inklusive Splash, 24, A Beautiful Mind, Apollo 13, Arrested Development, 8 Mile, J. Edgar, Empire, och många andra.

 

 

0

Boktips: Framgångsfaktorer

Inlägg av:

Outliers : 10 000-timmarsregeln och andra framgångsfaktorer av Malcolm Gladwell

Vad har Bill Gates och Beatles gemensamt? Varför är asiatiska barn så duktiga i matematik? Kan man verkligen bli bra på vad som helst med 10 000-timmars träning? Med andra ord: Vad står bakom exceptionell framgång – medfödd talang eller hård och målmedveten träning?

Få böcker som getts ut på denna sida millennieskiftet haft en sådan genomslagskraft som Malcolm Gladwells »Outliers«. Med sin patenterade mix av psykologisk forskning, underhållande berättelser och häpnadsväckande statistik har Malcolm Gladwell omdefinierat vår syn på framgång – och hur man når den.

»Outliers« ser bortom de klassiska förklaringarna bakom framgång – som ambition och intelligens – och söker istället svaren i historien, detaljerna och omgivningen. Vi rekommenderar denna bok om du är intresserad av att veta mer om vad som skapar framgång. Det är en hel del nya och omvälvande rön och forskning som presenteras.

0